به کمک نیاز دارید؟ در این صورت سری به وب‌گاه پشتیبانی ما بزنید


Is there any why to add SEO details in post?

 1. Hello, I recently installed your software WordPress on my Linux.
  There are few things.
  First, I couldn't find place for putting SEO setting under each post
  Second, in 'Farsi' language of the program, you cannot schedule post when there is decimal
  like 13:30
  or 15:45
  anyone knows about this ?

  The blog I need help with is humanrightsiniran.org.

موضوع بسته شده

این موضوع در برابر پاسخ‌های تازه بسته شده.

درباره این موضوع

 • آغاز شده در 10 ماه پیش، توسط seeavosh
 • این موضوع 1 نوشته دارد.
 • وضعیت این موضوع: بسته شده
 • وضعیت این موضوع: حل نشده
 • خوراک RSS برای این موضوع

برچسب‌ها