به کمک نیاز دارید؟ در این صورت سری به وب‌گاه پشتیبانی ما بزنید


difficulty with my domain

  1. hi
    t to last year i transfer my domain http://www.raminkarimi.com to wix.com but now i can't connect to my domain.
    they said my domain is expired.

    The blog I need help with is raminekarimi.wordpress.com.

برای نوشتن باید وارد شوید

درباره این موضوع

برچسب‌ها